English

 اللغة العربية

Ισολογισμός 2014
& Αποτελέσματα

Πρόσκληση

 by qbit


Ιστορική αναδρομή

Η ΕΝΒΙΤ ΑΤΕ είναι μια τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών και της βιομηχανίας. Η παρουσία της ξεκίνησε την δεκαετία του 1970 με αντικείμενο την αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών. Οι ιδρυτές της εταιρείας, έχοντας ήδη προσωπική εμπειρία στο αντικείμενο λόγω της προηγούμενης παρουσίας τους στο εξωτερικό και κυρίως στην Γερμανία, μετέφεραν προηγμένη για την εποχή τεχνογνωσία στην Ελλάδα και έκτοτε, ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς των διαθέσιμων από την χημική βιομηχανία υλικών, εξοπλισμού και μεθοδολογίας, η εταιρεία σύντομα αναπτύχθηκε σε κορυφαία στο είδος της κερδίζοντας ταυτόχρονα σημαντικότατο μερίδιο στην αγορά.

Με την πολυετή παρουσία της εταιρείας σε βιομηχανικό περιβάλλον, οι δραστηριότητές της επεκτάθηκαν στον ευρύτερο κατασκευαστικό κλάδο, αναλαμβάνοντας επιπλέον την εκτέλεση Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και ανέγερσης μεταλλικών κατασκευών και βιομηχανικού εξοπλισμού ενώ ταυτόχρονα ιδρύθηκαν παραρτήματα σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες με κύριο αντικείμενο την αντιδιαβρωτική προστασία και ανακαίνιση σιδηροδρομικών συρμών.

Σήμερα έχοντας κατά καιρούς αλλάξει επωνυμίες και νομική μορφή, αλλά πάντα με την ίδια διοίκηση, η ΕΝΒΙΤ ΑΤΕ ηγείται ενός σύγχρονου κατασκευαστικού ομίλου, και αναλαμβάνει εργασίες που απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Στον όμιλο συμμετέχουν οι θυγατρικές ΧΑΙΚΕΡ ΕΠΕ, η οποία είναι μια τεχνική εταιρεία απόλυτα εξειδικευμένη στην προστασία επιφανειών πάσης φύσεως, και η ENBIT CYPRUS Ltd, η οποία ασχολείται επιπλέον και με την κατασκευή Η/Μ και τεχνικών έργων. Οι δραστηριότητες του ομίλου έχουν επίσης επεκταθεί και στον τομέα του Τουρισμού και του Real Estate.

Στόχοι

Στόχος της εταιρείας είναι η άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη η οποία επιτυγχάνεται με την υψηλή ποιότητα των εργασιών, την ικανοποίηση των απαιτήσεων σε συνδυασμό με την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και την χρονική συνέπεια.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εταιρεία βασίζεται στην πολύχρονη εμπειρία και την παρουσία επιστημονικού προσωπικού, ταυτόχρονα όμως μεριμνά για την διαρκή της ενημέρωση σχετικά με τα υλικά που κυκλοφορούν παγκοσμίως, την εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού με βάση τις πιο σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού. Παράλληλα, στοχεύει διαρκώς στην δημιουργία νέων στελεχών, στα οποία μεταδίδεται η γνώση και η εμπειρία των προηγούμενων, με σκοπό την επιτυχή ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού, όποτε αυτή είναι αναγκαία (π.χ. αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης παλιότερων στελεχών).

Διαθέτοντας έντονη οικολογική συνείδηση, σε μια κρίσιμη για το περιβάλλον περίοδο, η εταιρεία επιδιώκει την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων οικολογικών, φιλικών προς το περιβάλλον υλικών.

Πολιτική ποιότητας

Η ΕΝΒΙΤ ΑΤΕ δεσμεύεται να εφαρμόζει διεθνείς κανονισμούς και να τηρεί αυστηρά τεχνολογικά πρότυπα σε όλες τις δραστηριότητές της. Μερικά από αυτά είναι:

  • Steel Structures Painting Council (SSPC)
  • British Standards Code of Practice
  • Swedish Standard
  • American Standards (EXXON)

Για την διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών και δραστηριοτήτων της, η ΕΝΒΙΤ ΑΤΕ όπως επίσης και η ΕΝΒΙΤ CYPRUS, είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Δείτε:

Η πρακτική αυτή, σε συνδυασμό με την άρτια οργάνωση, την διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού και την επαγγελματική συνείδηση επιτρέπουν στην εταιρεία να εγγυάται την ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών της.

Επιπλέον διαθέτει σύγχρονο και πιστοποιημένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου.

 

 

 
HOME